Technické řešení

Celý systém je založen na poslední stabilní verzi Debian Linuxu. Veškerá nastavení systému jsou ukládána do SQL databáze. Na disku jsou v přehledné stromové struktuře uloženy pouze FTP soubory uživatelů, WWW stránky a doručené maily. Díky této organizaci dat je jednoduché provádět záhohování všech uživatelských dat. Stačí provést pouze zálohu adresáře s daty a SQL databáze. Vlastní Linux server je pravidelně automaticky aktualizován a zabezpečen nejnovějšími updaty..

Poštovní subsystém
Doručování a zpracováni pošty zajišťuje poštovní server Postfix ve spolupráci s Courier IMAP serverem a SQL databází. Veškeré poštovní účty jsou uloženy v SQL databázi. Na disk se ukládají pouze doručené zprávy. Příchozí pošta je kontrolována antivirovým systémem ClamAV a antispamovým systémem SpamAssassin. Na jednotlivé poštovní účty je možné aplikovat diskové kvóty, které omezují maximální velikost poštovní schránky. Automaticky je na celou poštu aplikována celková kvóta na úrovni Souborového systému. Tím je možné nastavit celkovou velikost poštovních schránek pro celou doménu.

FTP subsystém
Přenos klientských souborů na server zajišťuje Proftp server. Opět jsou FTP účty uloženy v SQL databázi a na disk se ukládají pouze klientské soubory.

WWW subsystém
Provoz klientských WWW stránek zajišťuje WEB server Apache s PHP4 nebo PHP5 a MySQL.databáze. V administračním rozhraní je možné parametry WEB serveru jednoduše nastavovat.