Statistika Serveru

Na této stránce jsou pomocí grafů znázorněny provozní informace o běhu systému. Na grafech se zobrazuje:- Vytíženost linky do internetu
- Zatížení procesoru
- Počet otevřených souborů v systému
- Velikost swapovacího prostoru