SQL databáze

Zde klient vidí informace o svých SQL databázích. Jsou zde zobrazeny informace o počtu tabulek, záznamů a obsazeném místě na disku.