Správa emailů

Správa emailů slouží ke kompletní správě poštovních účtů. Zde je možné provádět nové nastavení emailu, hesel a případně přidělit maximální diskový prostor, který může daný email obsadit. Pokud je používána proxy, je možné v konfiguračním souboru nastavit svázání hesel do mailu s hesly k proxy. V praxi to potom znamená, že uživatel má jediné heslo jak do pošty, tak i k proxy ( přístup na internet )

Na této stránce se zobrazují všechny vytvořené emailové účty. U každého emailového účtu je zobrazen datum vytvoření emailového účtu, počet nevyzvednutých mailů, velikost nevyzvednutých mailů, nastavení diskové kvóty a v případě nastavení kvóty, je zde zobrazena informace o obsazeném diskovém prostoru. U každého emailu je možné nastavit automatickou odpověd v neřítomnosti, a také odeslat email s nastavením.Kliknutím na ikonu "Doménový koš" u emailového účtu, se aktivuje na tento účet doménový koš, což je emailová schránka, na kterou je odesílána veškerá pošta, bez ohledu na přiřazené maily k doméně. Toto nastavení se používá v případě, kdy máte nastavený pouze jeden poštovní účet a přejete si na tento účet dostávat veškerou poštu z celé domény. Příkladem je použití mailu objednavky@domena.cz. Díky tomuto nastavení dorazí mail zadáním jakéhokoliv (i neexistujícího) jména schránky, tedy obchod@domena.cz, nebo například sluzby@domena.cz.Kliknutím na tlačítko Přidat email se otevře stránka pro přidání nového emailu. Po vyplnění údajů a kliknutím na tlačítko uložit je email ihned funkční a je možné na něj zasílat poštu. Na každý emailový účet je možné nastavit diskovou kvótu v megabajtech. Pokud je kvóta překročena, jsou další příchozí emaily odmítnuty. Emailovou schránku je možné vybírat přes POP3, IMAP nebo Webmail.Na každý mail je možné aktivovat odesílání automatické odpovědi v nepřítomnosti. V tomto případě se na každý příchozí mail odešle odpověď se zadaným textem.