Seznam uživatelských účtů

Na této stránce jsou zobrazeny informace o uživatelských účtech.

Zde se definují jednotlivé klientské účty pro správu hostovaných domén. Každý uživatelský účet může spravovat několik hostovaných domén. Není tedy nutné pro každou doménu zakládat uživatelský účet.

Každý klient může být označen jako administrátor. V tom případě má uživatel přístup do administrátorského rozhraní, kde může provádět přidávání nových domén, definování uživatelských účtů a ostatní administrátorské úlohy.Kliknutím na odkaz hromadný mail je možné zaslat všem adminsitrátorům domén mail například o plánovanem výpadku serveru. Také je možné zaslat na administrátora každé domény obecný email o nastavení služeb a provést změnu hesla jako v seznamu domén